שמואל אליהו

הודעה שהועברה
מאת: דויד 
<milhemet.tora@gmail.com>
תאריך: 25 בספטמבר 2017 בשעה 22:29
נושא: שאלה בעניין ההשקפה
אל: ‫harav52@gmail.com, ‫harav@harav.com

לכבוד הרב שלום וברכה וברכת חתימה טובה!

אנו קבוצת חברים הלומדים תורה ומנסים לגלות את אמיתה כפי שניתנה בסיני ונמסרה לנו במסורת חז"ל. בלימודנו שמנו לב לנקודת תפנית מדאיגה שחלה לפני כמה שנים אשר הכניסה מבוכה בעם ישראל וגרמה להשחתת הדת בדרכים שונות.

בשנים האחרונות החלה פריחה של לימוד החסידות והשקפות רוחניות לגבי עניינים שונים בדת. כשתרנו אחר אבותיהם של הללו גילינו שכולם נובעים ממקור אחד, מעיין הקבלה ומיני אז התחלנו ללמוד אודותיה. לתדהמתנו הרבה גילינו שמדובר באוסף השקפות, אשר נולדו החל מהמאה ה- 12 למניינם וכולם ללא יוצא מן הכלל ללא מסורת. השקפות אלו, כמו גלגול נשמות, הספירות ותיאורים של האלוקות לא רק שאינם מופיעים בדברי חז"ל, הגאונים וראשוני הראשונים, אלא אף סותרים אותם ממש. כאילו מדובר בשתי דתות. אפילו ספר הזוהר, אשר חונכנו כאילו נכתב ע"י התנא רבי שמעון בר-יוחאי התגלה בפשטות כזיוף מסוף המאה ה- 13 למניינם.

שאלנו רבנים ומקובלים והתשובות שקיבלנו מכוונות לנקודה עיקרית אחת והיא שהתוקף לקבלה על רעיונותיה הוא האר"י הקדוש הרשאי לתקף דעות והשקפות גם אם אין להן שום מסורת. גילינו כי דמותו של האר"י היא יותר אגדה מאשר מציאות. כלומר, הוא לא כתב בחייו שום ספר ואורחות חייו טרם הגיעו לארץ אינן ברורות עד תום. שהותו בארץ הייתה קצרה מאוד, כשנתיים עד שנפטר וסיפורי המופתים, אשר נכתבו אודותיו מביכות בגוזמותיהן הנשמעות כבדיה בעיני כל קורא כנה וישר.
נראה שהאר"י הנו דמות פיקטיבית (מציאותית אך שונה מהסיפורים אודותיה), אשר נועדה לבסס דת חדשה אשר קמה שנים אחר מותו ממש כשם שיש"ו הנו דמות פיקטיבית אשר נועדה לבסס דת חדשה אשר קמה שנים אחר מותו. האין כאן שתי דתות? מדוע המאמינים בקבלה לא מכריזים על דת חדשה דת האר"י כשם שהנוצרים הכריזו על דת חדשה של יש"ו הנוצרי?

לאחרונה הציעו לנו לארח רב מקובל (המכהן כרב עיר) וחשבנו אולי יענה הוא על שאלותינו, אך כמו במקרים אחרים דבריו רק חיזקו את שאלותינו. מצורף קישור לסרטון קצרצר המתמצת את תשובתו של הרב המקובל:

אנו מצרפים כאן קישור נוסף לאתר המכיל חומר לימודי שרוכז ע"י החברים הפונים כאן לכבוד הרב בשאלה שלמעלה.

מאתלשכת הרב שמואל אליהו - שאלות <harav52s@gmail.com>
תאריך: 8 באוקטובר 2017 בשעה 4:49
נושא: Re: שאלה בעניין השכפה
אל: ‫ milhemet.tora@gmail.com

בס"ד

1. שמחתי לקרוא כי אתם לומדים ומתעמקים בתורה ומנסים למצוא את מקורותיה והאמת שלה.

2. האתר ששלחתם אותי אליו רחוק מהרמב"ם וממקורות ישראל כרחוק מזרח ממערב. חכמינו במשנה קבעו כלל במחלוקות בין חכמים. "והאמת והשלום אהבו". כך היה במחלוקות בית שמאי ובית הלל. לא כך נראה האתר שמרכז את התורה שלכם.  

3. ראיתי שאתם מכנים את רבי יוסף קארו שקרן. האם זו דרך הרמב"ם? הרי הוא כתב בהלכות דעות שדבורו של תלמיד חכם יהיה "בנחת עם כל הבריות". וכן "דן את כל האדם לכף זכות, מספר בשבח חבירו ולא בגנותו כלל, אוהב שלום ורודף שלום, אם רואה שדבריו מועילים ונשמעים אומר ואם לאו שותק, (פרק ה'). האם זה מתאים לאתר שמזלזל בחכמי ישראל? 

4. האם מי שמלמד אתכם מכיר קצת את עוצמתו וגדולתו של רבי יוסף קארו. הרי כל מי שלמד פעם רבנות או דיינות ונבחן על הבית יוסף והשולחן ערוך - מבין שהוא היה גאון עולם. הרי בשביל ללמוד את ספריו אנשים לומדים יותר שנים יומם ולילה. האם האדם שמלמד אתכם למד את ספריו? האם הוא נבחן פעם על רבנות ודיינות? 
אם הוא לא למד ולא נבחן על ספרי רבי יוסף קארו - זו לא ביקורת מתוך תורה. הוא פשוט לא מכיר את גאונותו וגדולותו של רבי יוסף קארו. ואולי רק בגלל חוסר ידע הוא מכנה אותו בכינויים כל כך מעליבים. 

5. כנ"ל הביקורת שיש לו על ספר הזוהר וכתבי האר"י. היהדות בנויה על כך שאדם יכול לשאול ולהעביר ביקורת, אבל זה חייב להיות א] מתוך לימוד וחכמה ולא גסות רוח. ב] מתוך כבוד. 

6. כבוד תלמידי חכמים - כבר ראינו שאין באתר הזה. ואני מקווה שהוא לא מייצג את דעתם. אבל האם יש בו תורה. הרי מי שלא למד את הזוהר וכתבי האר"י - בוודאי לא יכול להעיד עליהם ולסתור אותם. במעט שלמדתי בספרי הזוהר ובכתבי האר"י ראיתי שם דברי עומק גאוניים. כך גם חשבו גאוני עולם כמו הגר"א ורבי חיים בן עטר. הבעל שם טוב והחיד"א. הרב קוק ובעל התניא. מנהיגי ישראל שהלכו אחריהם רבבות רבבות של יהודים. האם כולם הלכו אחרי השקר? 

7. צריך כתפיים רחבות מאוד של אדם משכיל מאוד ותלמיד חכם ענק שבענקים. האם מי שמלמד אתכם ולומד אתכם הוא ענק שבענקים או חלילה הוא גס רוח שגדולתו באה מתוך כך שהוא מזלזל באנשים גדולים ממנו עשרת מונים?

8. אם אתם מחזיקים את עצמכם כתלמידי הרמב"ם. תזכרו מה שכתב הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה (פרק ו הלכה יא) "עון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנאותן, לא חרבה ירושלים עד שבזו בה תלמידי חכמים שנאמר "ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו", כלומר בוזים מלמדי דבריו, וכן זה שאמרה תורה "אם בחקותי תמאסו" - מלמדי חקותי תמאסו, וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא והרי הוא בכלל כי דבר ה' בזה". 
ובהלכה יב שם הוא כתב הרמב"ם כי מי שמבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעוה"ב וחייב נידוי ומנדין אותו בית דין ברבים וקונסין אותו ליטרא זהב וכו'. אם אתם הולכים בדרכו של הרמב"ם - אל תלכו בדרך של ביזוי תלמידי חכמים. 

9. אם אתם מחפשים את האמת - אשמח להפגש אתכם.

שמואל אליהו

בתאריך 27 בספטמבר 2017 בשעה 9:45, מאת לשכת הרב שמואל אליהו <harav52@gmail.com>:


לשכת הרב שמואל אליהו שליט"אדויד <050d6379621@gmail.com>https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

הודעה שהועברה
מאת: לשכת הרב שמואל אליהו - שאלות 
<harav52s@gmail.com>
תאריך: 8 באוקטובר 2017 בשעה 4:49
נושא:
Re: שאלה בעניין השקפה
אל: ‫
milhemet.tora@gmail.com


https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif
לשכת
https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif
.2. שמחנו לראות שהרב ייחס את מאמצינו בתורה להשפעת הרמב"ם, אשר שמו לא הוזכר כלל בפניה שלנו ולא התיימרנו להיות תלמידיו. שמחנו לכוון לדעת גדולים כפי שזיהה הרב.
3-4. אין שום מניעה שאדם חכם ומלומד ואף גאון יהיה גם שקרן. המחקר שעשינו התייחס לסתירה בין העובדות הפשוטות והנטען בספרו "מגיד מישרים". עובדות פשוטות, אשר כאמור אינן מצריכות כלל ועיקר ידיעת שאר כתביו, יהיו מלומדים וחכמים אשר יהיו. הממציא סיפור שקרי נקרא שקרן ואם אדם חכם הוא הרי שמדובר בשקרן מסוכן.
5. השאלות ששאלנו אינן מכוונות לביקורת על תוכנו של ספר הזוהר, אלא בשאלת קדמותו והיותו חלק ממסורת משה רבינו. מכאן גם שאלת הכבוד – אם מקורו ממסורת משה רבינו הרי הוא ראוי לכבוד.
6. התפלאנו לראות בתשובת הרב את הביטוי "כתבי האר"י" – למה הכוונה? האר"י לא השאיר אחריו שום ספר. כאמור בסעיף הקודם, שאלותינו אינן מכוונות לחכמת ספר הזוהר, אלא לשאלת קדמותו. ייתכן שבתורת היחסות של איינשטיין יש חכמה לא מבוטלת, אך מי שינסה להפכה לחלק אינטגרלי מהיהדות יעשה ביושר אם יכריז על הקמת דת חדשה.
7. ולכן פנינו לכבוד הרב.
8. כאמור בסעיף 2 מחמיא לנו מאוד שהרב זיהה בנו תלמידי רמב"ם מבלי שנזכיר את שמו. המקומות בכתביו בהם הוא מתבטא בחריפות רבה וכינויים קשים נגד חכמים המעוותים מסורת משה רבינו רבים מלהזכיר.
9. שמחנו מאוד להצעת הרב. נראה שבשעות הערב או בימי שישי ניתן מבחינתנו להיפגש (מגבלות עבודה) ונשתדל לפנות זמן לפגוש את הרב. האם לרב יש יום בו הוא נמצא באזור המרכז (חלקנו תושבי דרום ומרכז)? האם להגביל את כמות המשתתפים?

חשוב לציין, כי חיפשנו
 בספרים, אשר נכתבו במטרה להגן על הקבלה
 מקור נאמן המייחס את ספר הזוהר  למסורת משה רבינו ולא מצאנו ולו ראיה אחת. עיינו בספרים הבאים\ ספר "מצרף לחכמה" של היש"ר מקנדיה, "ספר האמונות" לרב שם טוב בן שם טוב, ספר "עבודת הקודש" לרב מאיר בן גבאי, "קדמות ספר הזוהר" לרב דוד לוריא, "ספר מגן וצנה" לרב יצחק אייזיק ומאמר "קדמות המסתורין בישראל" של הלל צייטלין.

בברכה, 
דוד אקסלרוד

בתאריך 8 באוקטובר 2017 בשעה 4:49, מאת לשכת הרב שמואל אליהו - שאלות <harav52s@gmail.com>:


טרם התקבלה כל תשובה.

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

תכתובת

רב וייצן