רב וייצן

שאל את הרב
סה"כ 5 שאלות | 2 תשובות חדשות
שאלות
יסודות האמונה
השקפה
תאריך פרסום שאלה: כ"ו תשרי תשע"ח
נושא: יסודות האמונה
שאלה:
לכבוד הרב שלום וברכה וברכת חתימה טובה! אנו קבוצת חברים הלומדים תורה ומנסים לגלות את אמיתה כפי שניתנה בסיני ונמסרה לנו במסורת חז"ל. בלימודנו שמנו לב לנקודת תפנית מדאיגה שחלה לפני כמה שנים אשר הכניסה מבוכה בעם ישראל וגרמה להשחתת הדת בדרכים שונות. בשנים האחרונות החלה פריחה של לימוד החסידות והשקפות רוחניות לגבי עניינים שונים בדת. כשתרנו אחר אבותיהם של הללו גילינו שכולם נובעים ממקור אחד, מעיין הקבלה ומיני אז התחלנו ללמוד אודותיה. לתדהמתנו הרבה גילינו שמדובר באוסף השקפות, אשר נולדו החל מהמאה ה- 12 למניינם וכולם ללא יוצא מן הכלל ללא מסורת. השקפות אלו, כמו גלגול נשמות, הספירות ותיאורים של האלוקות לא רק שאינם מופיעים בדברי חז"ל, הגאונים וראשוני הראשונים, אלא אף סותרים אותם ממש. כאילו מדובר בשתי דתות. אפילו ספר הזוהר, אשר חונכנו כאילו נכתב ע"י התנא רבי שמעון בר-יוחאי התגלה בפשטות כזיוף מסוף המאה ה- 13 למניינם. שאלנו רבנים ומקובלים והתשובות שקיבלנו מכוונות לנקודה עיקרית אחת והיא שהתוקף לקבלה על רעיונותיה הוא האר"י הקדוש הרשאי לתקף דעות והשקפות גם אם אין להן שום מסורת. גילינו כי דמותו של האר"י היא יותר אגדה מאשר מציאות. כלומר, הוא לא כתב בחייו שום ספר ואורחות חייו טרם הגיעו לארץ אינן ברורות עד תום. שהותו בארץ הייתה קצרה מאוד, כשנתיים עד שנפטר וסיפורי המופתים, אשר נכתבו אודותיו מביכות בגוזמותיהן הנשמעות כבדיה בעיני כל קורא כנה וישר. נראה שהאר"י הנו דמות פיקטיבית (מציאותית אך שונה מהסיפורים אודותיה), אשר נועדה לבסס דת חדשה אשר קמה שנים אחר מותו ממש כשם שיש"ו הנו דמות פיקטיבית אשר נועדה לבסס דת חדשה אשר קמה שנים אחר מותו. האין כאן שתי דתות? מדוע המאמינים בקבלה לא מכריזים על דת חדשה דת האר"י כשם שהנוצרים הכריזו על דת חדשה של יש"ו הנוצרי? לאחרונה הציעו לנו לארח רב מקובל (המכהן כרב עיר) וחשבנו אולי יענה הוא על שאלותינו, אך כמו במקרים אחרים דבריו רק חיזקו את שאלותינו. מצורף קישור לסרטון קצרצר המתמצת את תשובתו של הרב המקובל: https://drive.google.com/open?id=0BynQdtn6LgjzQjN4Vjc0eEp2ZUU אנו מצרפים כאן קישור נוסף לאתר המכיל חומר לימודי שרוכז ע"י החברים הפונים כאן לכבוד הרב בשאלה שלמעלה. https://milhemet-tora.blogspot.co.il/ תשובה:
שלום רב אשר נתן לנו תורת אמת זו תורה שבכתב וחיי עולם נטע בתוכנו זו תורה שבעל פה. היסוד לתורה זה החיבור המופלא בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. כל תורה שבעל פה שלא תהיה מותאמת ומחוברת לתורה שבכתב לא תתקבל על ידי האומה. בתוך עם ישראל יש את הלב הפועם של התורה שבעל . הוא יודע לזהות מה לקבל ומה לדחות. ואם אנו עסוקים בתורה שהתקבלה בעם ישראל כבר דורות רבים אין לנו כלל ספק שזו תורת אמת. כל תורה שסתרה את התורה שבכתב או סתרה את מה שנאמר לפניה בתורה שבעל פה לא התקבלה באומה. הרב קוק כותב על התורה שבעל פה שהיא "בגלוי מן הארץ ובגניזו מן השמים". מצד הנגלה התורה שבעל פה באה לענות על הצורך כיצד ליישם בפועל את התורה שבכתב. התורה שבכתב היא כללית ולא מפורטת. התורה שבעל פה מעבירה את התורה שכתב לשפה של העולם שלנו. מעבר לכך התקנות וןהגזירות של חכמי תורה שבעל פה התפתחו לאור הצורך והדאגה לקיום התורה. הגזרות כדי שלא יבואו לעבור על האיסורים. והתקנות כדי להביא לידי ביטוי את הרוח שיש במצוות העשה של התורה. אולם למרות שכך סדר הופעת התורה שבעל פה שהיא בגלוי מן הארץ. בעומק התורה שבעל פה יש לה שורשים שהם עליונים יותר מהתורה שבכתב. היא בגניזו מן השמים. זוהי התורה הנסתרת שבאה לחשוף בפנינו את הצד השמימי שיש בצד הארצי שישבתורה שבעל פה. התורה יש לה נשמנה וגוף. הגוף של התורה הוא מתפתח בגלוי מן הארץ. הנשמה היא באה על ידי השגות של תלמידי החכמים. אין כאן סתירה או תוספת על התורה הגלויה. יש כאן חשיפת הרובד הפנימי שיש בכל דבר מדברי התורה. כך יש להתייחס לרזי תורה. במשך הדורות לאחר שגילו גדולי גדולים את הצד הנסתר שבתורה באו עוד גדולים ומגלים לנו את החיבור שיש בין הצד הגלוי שבתורה לצד הנסתר. רבים מגדולי החסידות [במיוחד חב"ד] הלבישו את הרעיונות הנסתרים בלבוש שכלי שהוא לבוש גלוי יותר. יש כאן עבודה רבה של הסברה וגילוי כיצד כל דבר שנאמר בצורה של סוד ובצורה של "גניזו מן השמים" במשך הדורות הולך אף הוא ונהיה גלוי מן הארץ. את אותו מפעל ואותה עמל גדול של הסברה אנו רואים גם בדברי הרב קוק. כל השאלות שלכם נובעות מכך שלא עמלתם מספיק על החיבורים וההסברות שהם מחברות בין העולם הנסתר לעולם הגלוי. השאלות גם נובעות גם מכך שעדיין יש קפיצה ואין בכל דבר הסבר שמחבר בין הנסתר לגלוי. זהו העמל שעדיין נשאר לכולנו לעשות. אנו בטוחים שבמשך הדורות עם שלמות גילוי רזי תורה ועם גילוי תורתו של משיח לא יהיו שאלות . וידעת היום זהו הנסתר. והשבות אל לבבך זהו הנגלה. כל טוב
שאל את הרב
סה"כ 5 שאלות | 1 תשובות חדשות
שאלות
יסודות האמונה
תאריך פרסום שאלה: כ"ז תשרי תשע"ח
נושא: יסודות האמונה
שאלה:
שלום ותודה על המענה המפורט, אך עדיין שאלת המסורת בעינה עומדת. הרמב"ם טרח לימנות 40 דורות ממשה רבנו עד רב אשי ומשם ידועה דרכה עד ימינו, אך מי ערב לנו לכך שהקבלה המצויה בימינו היא אכן מסורת תורת הנסתר ולא זיוף? מהי השתלשלות הזוהר? מיהו בדורם של הגאונים שהכיר את ספר הזוהר? בתקופות רבות וארוכות במהלך ההיסטוריה הישראלית שלטו ברבנות נביאי הבעל והאשרה, מתיוונים ואף הצדוקים, אשר בתקופה מסוימת היו לרוב בסנהדרין. אחרי הללו נטו רוב ישראל. גם אחרי שבתאי צבי נטה חלק גדול אם לא רובו של עם ישראל. האם גם אז ניתן לומר את דברי הרב "כל תורה שבעל פה שלא תהיה מותאמת ומחוברת לתורה שבכתב לא תתקבל על ידי האומה"?
השאלה נשאלה בהמשך לשאלהשאלה אישית
תשובה:
שלום רב בכל הנפילות והטעיות שהיו במשך הדורות היה זרם מרכזי חזק שלא טעה. בכל הטעיות לא היה יכולת עמידה לטעות מעבר למאה שנים. גם בזמן הצדוקים המקדש והסנהדרין נשלטו על ידי הפרושים. גם אם יש טעות יש על כך פר העלם דבר של ציבור. אולם לסנהדרין בכל אופן אנו שומעים. גם היום שאין סנהדרין בכל אופן הסכמת ישראל וקבלת ישראל נחשבים ככוח יותר מחייב מאשר הסנהדרין. כל טוב

שלום ותודה על המענה.

נראה שהרב מקבל שאין מסורת לספר הזוהר והתוקף להכשרתו הוא תפוצתו בקרב העם. את עם ישראל כיום ניתן לחלק למספר זרמים: חילונים, דתיים, חרדים, קונסרבטיבים וכו'. החלקים אשר אינם מאמינים בקבלה דווקא מהווים את רוב הציבור היהודי. אם-כן, על-פי המדד שהצעת אין לקבל את הספר בימינו כספר אמיתיחוץ מזה, על פי ספרי הנבואה אנו יודעים שעבודת אלילים באופניה השונים הייתה נפוצה בקרב העם במשך מאות שנים. האם מכאן ראיה לאמיתותה? נראה שהשיטה הדתית החדשה הנהוגה מזה מאות שנים לא עובדת. צרות מביאות צרות. פוגרומים, גרושים, טבח ורדיפות. שואה. מלחמות. אינטיפאדות. עשרות ישובים הנחרבים ונשרפים ע"י יהודים. פיגועים ושחיתות. משהו לא בסדר כמאמר הנביא ישעיהו: "..על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראש לחלי וכל לבב דוימכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן..". ודווקא הישועה בדורות האחרונים הגיעה מקהל ישראל אשר אינו מאמין בקבלה הלא הם החילונים אשר אינם מאמינים בקבלה
על כך לא זכינו לתשובה


תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

תכתובת

שמואל אליהו